د ټاکنو لپاره دې موازي فدارسیونونه ختم شي

د افغانستان د المپيک ملې کمېټې سرپرست باور هوتک وايي تر هغې د المپیک ټاکنې نکيږي ترڅو چې موازي فدراسيونونه ختم نشي.

دوه کاله کېږي چې د المپيک د مشرۍ په سرجنجالونه وو خو اوس باور هوتک د المپيک د سرپرست په توګه ټاکل شوی او د ټاکنو لپاره تابيا کوي.

د المپیک د مشر په ټاکلو کې د فدراسيون د مشرانو رايې مهمې دي، خو په ګڼو فدراسينونو کې خپلمنځي ستونزې دي چې رايه ورکونکی ناملوم دی.

 باور هوتک وايي د معياري ميکانيزم له مخې به موازي فدراسيونونه ختم کړي او ټولمنلو ټاکنو ته به لار هواره کړي.

د المپيک د مشرۍ په سر د تېرو دوو کلونو راهېسې د ظاهر اغبر او محمود حنيف جنجال و، ولسمشر د دغې ستونزې د ختمېدو لپاره د محمود حنيف المپيک ختم او ظاهر اغبر يې په المان کې د قونسلر په توګه وټاکه او تر هغې وروسته فدراسيون مشرانو باور هوتک د سرپرست په توګه وټاکه.